Pravila nagradnog natječaja "Anketa za studente"

14.06.2022.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Anketa za studente“

 

Članak 1. - Tvrtka i sjedište organizatora

Organizator, ujedno i voditelj obrade zbirke podataka, nagradnog natječaja je Razum d.o.o., Drežnička 34, 10000 Zagreb, OIB: 89132202624.

Kontakti: Jasna Horvat, email: jasna@razum.com.hr --podaci i kontakti službenika za zaštitu podataka.

 

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „Anketa za studente“. Nagradni natječaj traje od 14.6.2022. od 9:00 sati do 30.3.2022. do 23:59 sati na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj održavat će u sklopu online ankete za studente FER-a, FSB-a i TVZ-a.

 

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je poticanje studenata na popunjavanje upitnika kako bi se dobio potreban uzorak u istraživanju. Razum istraživanje koristi za saznavanje što studenti žele od svojih poslodavaca, kako bi se poslodavci bolje prilagodili zahtjevima novih generacija.

 

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

Natječaj je namijenjen svim studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ). Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je popuniti online upitnik i na kraju odgovoriti na pitanje: Opiši nam kako bi izgledao tvoj idealan prvi radni dan? Te ostaviti svoje kontakt podatke. Najkreativniji odgovor, koji ispuni sve uvjete natječaja, bit će nagrađen poklon bonom u vrijednosti od 1.000 kuna u Links-u.

 

Članak 5. - Zaštita osobnih podataka

Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Organizatoru kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka (Data Controller) da osobne podatke iz čl.4.st.2. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja. Sudionici prijavom u nagradni natječaj potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke organizator čuvati do 15.7.2022. odnosno do završetka nagradnog natječaja nakon čega će ti podaci biti uništeni, te na isto sudionici pristaju u cijelosti.

Sudionici ovoga nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to:

-        pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću  organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena

-        pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja

-        pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka

-        pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga

-        pravo dobiti od organizatora kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.

 

Organizator kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka, rukovati će podacima sudionika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl.4.st.3. i koji prihvaćanjem ovih Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju. Organizator jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.

 

Članak 6. - Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 1 poklon bon u vrijednosti od 1.000 kuna iz trgovine LINKS (www.links.hr).

 

Članak 7. - Kriteriji odabira dobitnika

Nagradit će se sudionici natječaja koji će zadovoljiti sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su aktivni studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ).

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika.

 

Članak 8. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir će se odvijati u sjedištu tvrtke Razum u Zagrebu od strane žirija sastavljenih od članova tvrtke. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz ovih Pravila.

 

Članak 9. - Objava rezultata nagradnog natječaja

Odabir dobitnika izvršit će se po završetku natječaja, a sudionika će se obavijestiti o dobitku.

 

Članak 10. - Način i rok preuzimanja nagrada

Preuzimanje nagrada dogovorit će se s dobitnikom/com putem e-mail ili telefonske razmjene. Ako se dobitnik/ca prethodno opisane nagrade ne javi Organizatoru 72 sata od postavljanja poslanog e-maila ili poziva o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata.

 

Članak 11. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 14.6.2022. na službenoj web stranici Razuma.

 

Članak 12. - Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja „Anketa za studente” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 13. - Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Organizator zadržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u natječaju.

 

Članak 14. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji organizator niti sponzori nisu mogli utjecati, koji nisu mogli spriječiti niti predvidjeti.

 

Zagreb, 14.6.2022.

Razum d.o.o. Drežnička 34, 10000 Zagreb